Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Hallituksen itsearviointi tärkeä osa hallitustyöskentelyä

Lauantai 29.5.2021 klo 9:33


Viime torstain Siun soten hallituksessa tehtiin tärkeitä päätöksiä. Valitsimme Jarmo Kukkosen terveys- ja sairaalapalvelujen toimialajohtajaksi. Se on maakunnan kolmanneksi vaativin virka vastuualueen alaisten ja budjetin loppusummalla mitattuna. Kukkosen viran hoito on myös maakunnan seuratuimpia. Hän on linjassa terveydenhuollon maakunnan korkein viranhaltija. Kokouksen pöytäkirja on osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Siun sote (pohjoiskarjala.net)

Siun soten hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt työskentelystään itsearvioinnin. Lähes kaikki yhtymähallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat ovat vastanneet laajaan kysymyspatteriin edelliseltä vuodelta. Viime vuoden hallituksen itsearviointi käsiteltiin toissapäivänä.

Osakeyhtiölaki korostaa hallituksen merkitystä. Uuden kuntalain uudistuksen jälkeen myös kuntapuolella hallituksen roolia on tuntuvasti korostettu. Hyvä hallitus on organisaatiolle kaikilla sektoreilla suuri voimavara. Yrityspuolella ja suuremmissa kunnissa sekä kuntayhtymissä on suoritettava säännöllisesti hallituksen itsearviointi. Se tuo esiin sekä vahvuuksia että kehityskohteita. Myös hallitustyöskentelyn kipupisteet nousevat esille ja ne on sitten yhdessä avattava.  Näin saadaan aikaan avoin ja objektiivinen keskustelu. Yhdessä sitten sovitaan askelmerkit eteenpäin.

Kuntatalouden kiristyessä hallitustyön menestystekijöiksi muodostuvat hallituksen kyky ja notkeus ennakoida ja myös reagoida riittävän nopeasti muutoksiin. Siun sotessa se on ollut juuri sitä. Omistajien luomat paineet ja odotukset olivat ja ovat edelleen kovat. Henkilöstö ja myös johto on joutunut ponnistelemaan äärirajoilla. Aikonaan suostuessani Siun soten hallituksen puheenjohtajaksi minua valmennettiin kestämään tulevat paineet ihan ammattilaisten toimesta. Siun sote on noin kymmenen kertaa Nurmeksen ja kaksi kertaa Joensuun kokoinen organisaatio.

Eri toimielinten hallituksiin jokainen poliittinen ryhmä pyrkii etsimään osaavia henkilöitä. Pienissä kunnissa se tuottaa joskus ongelmia. Varsinkin konserniyhtiöitten hallitusten jäseniä valittaessa se usein realisoituu. Vastuut ovat jo osakeyhtiölain mukaan suuret.

Torstaina julkaistu itsearvioinnin tulokset ovat jonkin verran viimevuotista parempia. Hallituskeskusteluun toivotaan enemmän aikaa. Kokoukset pyritään viemään läpi aamupäivän aikana. Se ei vaan aina riitä. Siksi pidämmekin aika ajoin seminaareja, joissa paneudutaan tarkemmin asiakokonaisuuksiin. Myös toivoisin kaikkien hallituksen jäsenten osallistuvan keskusteluun. Vapaamuotoiseen ajatuksen vaihtoon toivotaan lisää aikaa. Siun soten hallituksen jäsenet kokevat hallitustyöskentelyn mielekkäänä. Myös kiinnostus jatkaa Siun soten luottamustehtävissä on suurta. Oheisesta linkistä pääset tuloksiin:  Kuntayhtymän hallitustyöskentelyn arviointi (pohjoiskarjala.net)

Siun soten hallituksen jäsenet saavat informaatiota päätöksien tueksi niitten esittelyssä kiitettävästi. Sitten minulle tärkein osa-alue hallituksen johtaminen sai nytkin korkeat pisteet, se on kiitettävällä tasolla - petraantui vähän vielä viime vuodesta. Kuvan pylväät kuvaavat puheenjohtajan työskentelyä vuosina 2018, 2019 ja 2020. Tuosta kiitos kuuluu kaikille hallitustyöskentelyyn osallistuville tahoille. Puheenjohtajistotyö on avainasemassa ja se korostuu.Siun_sote_pjn_tyoskentely_2020

Tällä vaalikaudella ensimmäisen vuoden jälkeen esitin, että suoritetaan myös Nurmeksen kaupunginhallituksen keskuudessa itsearviointi. Siinähän jokainen jäsen pääsee arvioimaan myös omaa työskentelyään. Kuntaliitos alkoi painaa kovasti päälle. Lisäksi meillä työskenteli samanaikaisesti yhdistymishallitus ja – valtuusto sekä emokunnan vastaavat. Korona sitten johti meidät nettikokouksiin.  Ensi valtuustokaudella Nurmeksen kaupunginhallituksen on kirjattava työskentelyn itsearviointi yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini