Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Jarmo Kukkosesta uusi toimialajohtaja

Lauantai 22.5.2021 klo 20:54

Siun soten suurimman toimialan terveys- ja sairaalapalvelujen toimialajohtaja Sirpa Kaipiainen muuttaa pois paikkakunnalta ja jää eläkkeelle syksyn aikana. Virkaa haki kuusi henkilöä, joista neljä haastateltiin toukokuun alussa. Jarmo Kukkonen, Susanna Wilen, Tuomo Erola ja Minna Timonen olivat kutsutut.

Avoimen toimialan koko budjetilla ja henkilökunnalla mitattuna on julkisella sektorilla maakunnan kolmanneksi suurin. Toimiala on Siun soten suurin. Rahaa sille on budjetoitu noin 300 milj. euroa. Vain Siun soten tj. Pirskanen ja Joensuun kaupunginjohtaja Karjalainen johtavat suurempia yksiköitä.

Haastatelluista lähetimme soveltuvuustesteihin Susanne Wilenin ja Jarmo Kukkosen. Purimme yhdessä testaajien kanssa testitulokset viime tiistaina. Testit suoritti Eezy Personnel. Siun soten hallituksen valitsemaan haastatteluryhmään kuuluivat Ilkka Pirskanen, Johanna Bjerregård-Madsen, Juhani Meriläinen ja Matti Kämäräinen. 

Torstaiaamun puheenjohtajiston kokouksessa yksimielisesti totesimme Jarmo Kukkosen olevan kahdesta vahvasta hakijasta soveltuvampi auki tulevaan vaativaan toimialajohtajan virkaan. Niinpä toimitusjohtaja esittääkin hallitukselle häntä valittavaksi uudeksi terveys- ja sairaalapalvelujen toimialajohtajaksi. Nuo tittelit ovat kyllä vähän kankeita.

Jarmo Kukkonen toimii nyt sairaalapalvelujen ylilääkärinä. Jos hänen valitaan, niin Kukkonen siirtyy linjaorganisaatiossa askelta ylemmäksi. Sopimuspalkaksi hänelle esitetään 12 400 euroa. Lisäksi tulee vielä noin tonnin autoetu. Toimialajohtaja joutuu työnsä takia liikkumaan paljon ERVA-alueella ja maakunnassa. Näin autoetu on perusteltu.

Siun sioten hallitus tekee valinnasta päätöksen ensi viikon torstaina. Sirpa Kaipiaisen viimeinen työpäivä on 31.7. Näin jos hallitus valitsee Jarmo Kukkosen korkeimpaan Siun soten toimialan johtajan virkaan, niin hän aloittaa siinä 1. 8. heti kesäloman jälkeen.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Boxbergin valituksessa odotetaan ratkaisua lähiaikoina

Sunnuntai 16.5.2021 klo 22:25

Viime tiistain paikallislehden numerossa Risto Boxberg puolusteli Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tekemäänsä valitusta PKO:n Bomban hotellihankkeen laajentamiseen myönnetystä lupajaoston poikkeamisluvasta. Valittaja näkee kaupungin vain jatkavan holtitonta rahanjakoa Bomban alueen kehittämisessä. 

Boxberg esittää vetävänsä valituksen pois, jos kaupunki perii PKO:lta 800 000 €:n Jukolan ja Nurmeksen aikaisemmista maakaupoista  syntymeen sanktion. Osuustoimintaliikkeen juristit toteavat, ettei PKO ostanut Jukolaa. Se vain fuusioitui maakunnalliseen isompaan osuuskauppaan. Elokuussa 2020 kaupunginhallitus sai tarkat laskelmat, miten maanvaihto kannattaa suorittaa molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Boxberg unohtaa kirjoituksessaan sen, että maanarvo perustuu asemakaavan antamaan rakennusoikeuteen. Nyt kaupungille PKO:lta palaavissa kortteleissa on suuri rakennusoikeus, kun taas kaupungin antamassa lisäalueessa se on pieni.

Kaupunkina Nurmes osoitti uskoa tulevaisuuteen ja suostui maanvaihtoon hyväksymällä neuvotellun esisopimuksen kaupunginhallituksessa 12.8.2020. Dynasty tietopalvelu : Nurmeksen kaupunki (pohjoiskarjala.net) Emme lähteneet hakemaan enää rahallista korvausta. Siis mistään salamyhkäisyydestä tai Nurmeksen lain mukaisesta toiminnasta ei ole kyse, kuten Boxberg kirjoituksessaan väittää. 

Suunniteltu hotellihanke tuo alueelle paljon asiakasvirtoja ja nostaa sen arvoa. Se nostaa myös lähialueen kiinteistöjen arvoja. Uskon, että myös Sirmakalle PKO:n voimakkaalla Bomban alueeseen panostamisella on myönteinen vaikutus. 

Kaupunkirakennepalvelu toteuttaa Tuulentien peruskorjauksen. Liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi sinne on ajateltu uutta sisääntulotietä kiertoliittymineen.

Kaupunginhallitus perehtyi viime elokuussa tehtyihin exel-laskelmiin. Sieltä poimin yhden tiedon. Hotellihankkeessa Nurmekseen investoidaan 9-10 M€. Se tarkoittaa noin 4600 kerrosneliömetriä, 93 huonetta ja 186 vuodepaikkaa. Noitten tosiasioitten vaikutus toteutuessaan tuo Nurmeksen kaupungille pelkkää kiinteistöveroa noin 100 000 € vuodessa. Työllistävä vaikutus lasketaan sitten siihen vielä päälle.

Elokuussa kaupunginhallituksessa  on tehty maakaaren mukainen esisopimus maanvaihdosta. Kun varsinainen maanvaihto tehdään, niin se viedään hyväksyttäväksi valtuustoon. Maanvaihdon toteutumisen ehtona on rakennusluvan saaminen uudelle hotellille.

Risto Boxberg on tehnyt mittavan työn matkailuyrittäjänä ja rakentajana Nurmeksessa. Jostain syystä meillä on ollut näkemyseroja kaupungin tekemistä ratkaisuista matkailun alalla. Toivon, että löydämme vielä yhteisymmärryksen ja hän voi vetää valituksensa pois menettämättä kasvojaa omien yhteistyökumppaneittensa kanssa.

Nurmes arvostaa Risto Boxbergin Nurmeksessa tekemää työtä. Sen osoittaakseen kaupunki myönsi pari vuotta sitten hänelle Nurmes-palkinnon merkittävänä alueen matkailun kehittäjänä ja toimijana.

Lähiaikoina Itä-Suomen hallinto-oikeus ratkaisee, ottaako se Boxbergin valituksen käsiteltäväkseen. Jos valitus hylätään, hotellin rakentaminen pääsee alkamaan vielä tänä kesänä. Jos se taas päätetään ottaa käsittelyyn, niin koko hanke todella vaarantuu. Sitten katsomme taas uudelleen, josko meillä löytyisi yhteinen tahtotila valituksen pois vetämiseksi hallinto-oikeudesta. 

Yllä olevasta kirjoituksesta tulee R. B:lle vastine Ylä-Karjalaan vähän lyhennyttynä.

Kommentoi kirjoitusta.

Soten väliaikainen valmisteleva työelin perustetaan ennen kesälomia

Tiistai 11.5.2021 klo 9:49

Eilen kokoontuivat Pohjois-Karjalan kuntien edustajat päättämään muodostettavan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta. Kutsun tilaisuuteen oli lähettänyt Siun sote. Maakunnissa, joissa ei ole jo valmista sote-pela integraatiota, ollaan suurten asioiden edessä. Erimielisyyksiltä ei voida välttyä. Vaten perustamisongelmat ratkaisee valtiovalta. Se on lakiin kirjattu.

Ministeriön ohjeen mukaan Vate muodostuu kuntien sote-vastaavista virkamiehistä. Pohjois-Karjalassa kunnat ovat antaneet sote-palvelut Siun soten hoidettaviksi. Näin meidän vate muodostuu Siun soten viranhaltijoista eli sen johtoryhmästä. Hallinnollisesta tuesta vastaavat Siun soten hallitus ja valtuusto. Siun sotea perustettaessa Pohjois-Karjalan kunnilla oli lähes samanlainen kuvio.  

Lisäksi Vatella on poliittinen seurantaryhmä, jonka kokoonpanosta on jo sovittu maakuntamme poliittisten piirien kanssa.  Se koostuu Siun soten hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistosta. Lisäksi valitaan ryhmään yksi edustaja kustakin Siun soten valtuustoryhmää edustavasta puolueesta. Hänen ei tarvitse olla välttämättä valtuuston jäsen. Pelastuslaitos voi halutessaan nimetä edustajansa. Kaikille poliittisen seurantaryhmän jäsenille valitaan varahenkilöt.

Lukija huomaa, että kovin virkamiesjohtoisesti virkavastuulla sotea tullaan toteuttamaan. Some-keskustelut antavat aivan väärän kuvan. Luottamushenkilöt eivät ole operatiivisen työn suunnittelijoita.

Valtion ohjaus on nyt kova. Sen aikoinaan huomaavat uudet hyvinvointialueen vaaleilla valitut valtuuston jäsenet. Sen päätöksiä toteuttava hallitus ajaa entistä voimakkaammin hyvinvointialueen etua valtion antamien taloudellisten kehysten puitteissa. Nyt maakuntamme  kunnat antavat tuon kehyksen Siun sotelle omistaohjauskokouksessa. 

Olen aika-ajoin kirjoittanut  taustoista, jotka otettiin huomioon mm. Siun soten hallintosääntöä laadittaessa. Sieltä kannattaa lukijan käydä perehtymässä esim. Siun soten hallituksen rooliin. Sen 27 kohdassa ei ole ainuttakaan tehtävää, joka liittyisi suoranaisesti operatiiviseen toimintaan. Ne on sälytetty kuntayhtymän virkakoneiston linjaorganisaatioon.

Myös toimitusjohtajasopimus on vahva. Tämä kaikki on tehty siksi, että sote-toimintoja oli pakko muuttaa vastaamaan meidän kuntiemme useammallakin sektorilla tapahtuvia muutoksia. Maakuntamme kuntatalouden kiristyminen ja ikääntynen eivät olleet niitä vähäisimpiä. Puhutaan myös vahvasti tiedolla johtamisesta. Noistakin olen paljon täällä kirjoittanut.

Taustaa:

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020 esityksensä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta (HE 241/2020). Esityksen mukaan hyvinvointialueet perustettaisiin 1.7.2021 ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023. Hallituksen esityksen (HE 241/2020) mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu

 Esityksen mukaan aluevaltuuston toimikausi alkaisi 1.3.2022. Hallituksen esityksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta ovat seuraavat: ”Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

 1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;

 4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

 5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:

1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;

2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana sääde

Kommentoi kirjoitusta.

Pielisen Karjalan yritykset loppuvuodesta hyvässä iskussa

Perjantai 7.5.2021 klo 5:49

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto julkaisee puolivuosittain Trendit-lehden. Siinä kerrotaan talouden käänteistä maakunnan seutukunnilla. Vertailukohtana on edellisen vuoden vastaava ajankohta. Lehti julkaistaan keväällä ja syksyllä. Alla referoin äskettäin julkaistuja tietoja viime vuoden jälkipuoliskolta. Pielisen Karjala poikkeaa muista seutukunnista 7,7 prosentin kasvulla.

Merkillepantavaa on, että maakuntalehtemme on ollut Pohjois-Karjalan yritysten viime vuoden loppupuoliskon kehityksestä hiljaa. Joensuun seudullahan kehitys oli viime vuoden puoliskolla hiukan pakkasella eli -0,2 prosenttia. Keski-Karjalan alueen kehitys oli vieläkin murheellisempaa noin 7,5 prosentin laskuna vuoden 2019 vastaaviin lukuihin verrattuna. Siihen on vaikuttanut suuresti Kiteen Stora Enson sahan toiminnan loppuminen.

Koronavuosi vaikutti kehitykseen kielteisesti. Koko maakunnan alueella yritysten liikevaihdon muutos oli hiuksenhienosti plussalla 0,1 prosentin kasvulla. Erityisesti koko vuoteen vaikutti viime vuoden notkahdus toisella neljänneksellä lähes yhdeksän prosenttia.

                             Nurmeksessa myönteistä pöhinää

Muista maakuntamme seutukunnista poiketen Nurmeksen kaikkien toimialojen liikevaihto kehittyi viime vuoden loppupuoliskolla myönteisesti. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kertyi 7,7 prosenttia. Merkillepantavaa on, että lähes kaikki toimialat kirjasivat kasvua edellisestä vuodesta. Kun toimialoista poimitaan teolliset yritykset, niin niiden liikevaihdon kasvu on ollut peräti 15,5 %. Varsinainen kasvupyrähdys tapahtui vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Pielisen Karjalan yritysten viime vuodenmyönteistä liikevaihdon kehitystä on siivittänyt sahaustoiminnan huomattava virkistyminen sekä Lieksassa että Nurmeksessa. Toivottavasti Nurmeksen sahan äskettäinen pieni tulipalo ei aiheuta kovin suurta häiriötä kehitykseen.

Tästä on hyvä jatkaa. Pidetään yllä positiivinen vire. 

                                

Koko Trendit- julkaisun voi lukea ositteesta:  

Pohjois-Karjalan Trendit 1/2021

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vuoden 2015 kuntalaki toi eloa keskushallintotyöskentelyyn

Lauantai 1.5.2021 klo 8:03

Nurmes – vaalit 2021- palstalla lähinnä SDP:n Nurmeksen keskushallinnon ulkopuolella olevat ehdokkaat käyvät kaupungin päätöksen teosta omaa keskusteluaan.  Minusta se ei ole rakentavaa ja näin olen pysynyt sivussa. Tosin kevätkiireiden vuoksi en kyllä ehdikään. Siksi avaan näkemyksiäni tällä blogi-kirjoituksella. Samaa asiaa käsittelin  jo marraskuussa. Tein siihen pieniä päivityksiä.  

 Minulla on kokemusta sekä peruskunnan että maakunnallisten kuntayhtymien keskushallinnoissa työsakentelystä.  Pikaisesti laskin, että olen toiminut Nurmeksen kh:n puheenjohtajana neljällä vuosikymmenellä. Maakuntahallituksen työskentelyyn osallistuin vuosina 2005 – 2016 kolmen vaalikauden ajan. Yhden vaalikauden sain toimia mk-hallituksen puheenjohtajana ja seuraavan sen valtuuston varapj:na. Siun soten hallituksen puheenjohtajana olen ollut nyt viidettä vuotta sen perustamisesta alkaen.

Nurmeksen nykyisessä kaupunginhallituksessa on tämän vaalikauden loppuun 13 jäsentä neljästä puolueesta. Lisäksi kokoukseen osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston puheenjohtajat ( 4 henk.). Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä ja hallintojohtaja sihteerinä (yhteensä 19 osallistujaa).

Suomen kuntien hallinto alkoi kehittyä voimakkaasti vuonna 2015 hyväksytyn kuntalain voimaantulon jälkeen. Nurmeksen kaupunginjohtajan johtajasopimusta tehtäessä tuon lain henki oli jo tiedossa ja näin se otettiin siinä huomioon. Sitten myöhemmin myös hallintosäännöt päivitettiin etupainotteisesti ajallaan lain hengessä.

Vuoden 2012 aikana tapahtuneen Nurmeksen kaupunginjohtajan vaihdoksen jälkeen alkoi säännöllinen kaupungin johtoryhmätyöskentely. Myös tuloskeskustelut laajennettiin koskemaan koko kaupungin henkilöstöä.

Isona muutoksena pidän kaupunginhallitukseen tullutta kaupunginjohtajan eteenpäin katsovaa katsausta. Siinä hän kertoo joka kokouksessa mm. keskeisimmistä asioista, jotka ovat tulossa valmisteluun. Monet ovat vielä keskeneräisinä salassa pidettäviä. Samalla käydään hallituksessa taustakeskustelu, jolla kaupunginjohtaja tunnustelee asioitten poliittista selkänojaa. Ennen asioitten listalle menoa on vielä hallituksen puheenjohtajiston (neljä pol. ryhmää edustettuna) listapalaveri kokousta edeltävänä keskiviikkona. Esityslistat julkaistaan torstaina.

Nurmeksen kaupunginjallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajisto (Kesk, SDP, Kok ja Vas) vähän harvemmin listapalaveriin virkamiesjohdon kanssa kokousta edeltävällä viikolla. Poliittiset hallitusryhmät pitävät vielä ryhmäkokouksiaan ennen varsinaista hallituksen kokousta. Niistä yleensä olen saanut terveiset enen varsinaista kokousta varapuheenjohtajilta.

Siun soten hallituksessa on yksitoista varsinaista jäsentä. Lisäksi elimen työskentelyyn osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella kolme valtuuston puheenjohtajaa ja kuusi kuntapaikalla olevaa hallituksen varajäsentä. Näin kaikista Siun soten osakaskunnista on edustus pöydän äärellä. Toimitusjohtaja toimii elimen esittelijänä ja hallintojohtaja  sihteerinä (yhteesä 22 osallistujaa).

Siun soten hallitus kokoontuu kuukauden viimeinen torstai. Sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajat kokoontuvat viikkoa ennen hallitusta valmistelemaan yhdessä virkamiesjohdon kanssa hallituksen lista-asiat. Puheenjohtaja ja esittelijä pitävät tiedontasausta yllä lähes päivittäin. Tarvittaessa otan yhteyttä muihin puheenjohtajiin laajemman poliittisen tuen varmistamiseksi, jos tilanne sitä vaatii.

Siun soten hallituksessa on sen alusta alkaen otettu käyttöön kokouspäivän aamuna toimitusjohtajan info, jossa ovat läsnä myös kaikki toimialajohtajat. Siinä käydään tarkkaan läpi lista-asiat ja lisäksi voimme keskustella yksityiskohtaisemmin toimialajohtajien kanssa. Nyt saamme myös tarkan päivityksen maakunnan koronatilanteesta. Tämä toimintamalli on osoittautunut hyväksi varsin kapean hallinnon täydentäjänä. Siun soten talousarvion loppusumma on kooltaan lähes kymmenen kertaa Nurmeksen kaupungin vastaava.

Toimitusjohtajan infon jälkeen pidetään tarvittaessa ryhmäkokoukset. SDP kokoustaa oman ryhmänsä kanssa. Keskusta, Kokoomus, Perussuomalaiset ja Vihreät pitävät yhteisen ryhmäkokouksen. Näin kaikki tieto kulkee myös kahdelle pienimmälle ryhmälle, joilla ei ole edustusta puheenjohtajistoissa. Siun sotessa tämä järjestelmä on toiminut hyvin. Tuon käytännön yhdessä joskus toiminnan alkumetreillä sovimme. Se helpottaa myös hallituksen puheenjohtajan työtä hallintosäännön velvoittein.

Siun soten kokoukset sujuvat sitten kohtalaisen nopeasti. Tarkentavia keskusteluja päätösten tueksi toki käydään. Muistaakseni koko Siun soten historiassa on yhden kerran äänestetty. Äänestyksiä aiheutti Kiteen, Lieksan ja Nurmeksen lääkäreiden ilta- ja yövastaanottoihin liittyvät asiakokonaisuudet, joista ei syntynyt yksimielisyyttä neuvotteluissa. Valtuusto sitten ojensi hallitusta meitä äänestyksen hävinneitten suuntaan. Lopulta AVI puuttui asiaan ja lopetti Nurmeksen yövastaanoton.

Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitos on vaikuttanut kaupungin hallituksen ja myös valtuuston työskentelykulttuuriin. Meidän on muistettava toiminnassamme, että Valtimon kuntaliitospäätös syntyi äänin 11-10.  Kuntaliitosasiakirjojen sisältöä on kunnioitettava. Olemme nyt yhtä kuntaa ja sitä yhdessä kehitetään käytettävissä olevilla resursseilla. Minusta napakka keskustelu ja kritiikki kuuluvat demokratiaan. Ne eivät saa mennä kuitenkaan liian kipeästi henkilöön. Tarvittaessa äänestetään ja sitoudutaan tehtyihin päätöksiin.

Omalla käytöksellämme muodostamme kunnasta kuvan ulospäin. Luottamushenkilö- ja virkamiestyöskentely ovat jonkinlainen käyntikortti meistä. Se on sitä kirkkaampi, kuta paremmin kunnioitamme toistemme arvomaailmoja. Meidän on oltava avoimia ja kerrottava toimintaympäristössämme muutosten ja toimintaamme muuttavien päätösten perusteista avoimesti henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille. Tämä humppa on joukkuepeliä – ei maalittamista! Se meidän pitää muistaa tulevaisuudessakin.

 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Panokset toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Torstai 29.4.2021 klo 7:10

Eilen Siun soten hallitus piti seminaaria Tiedepuistossa. Teimme myös välikatsauksen, kuinka olemme omistajien asettamiin tavoitteisiin päässeet. Työ on vielä kesken. Menee varmaan vielä neljä viisi vuotta ennenkuin alkaa valmista tulla. Jos rehellinnen haluaa olla, niin maailma muuttuu niin nopeasti, että valmista tuskin koskaan tulee. 

Meillä oli myös tiedotustilaisuus. Siitä alla oleva tiedote:

Siun sote jatkaa toimintansa kehittämistä ja panostaa henkilöstön hyvinvointiin

Siun sote -kuntayhtymä on neljän ensimmäisen toimintavuotensa aikana kehittänyt merkittävästi Pohjois-Karjalan maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja omistajakuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Uuden strategiakauden keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön hyvinvointiin panostaminen sekä palvelujen uudistamisen jatkaminen henkilöstöä entistä paremmin kuullen.

  • Henkilökuntamme on tehnyt hyvää työtä ja se näkyy muun muassa erinomaisena asiakaspalautteena terveysasemilla
  • Organisaatiomuutokset, kustannuspaineet ja koronavirusepidemian hoitaminen ovat kuitenkin kuormittaneet henkilökuntaa merkittävästi ja on selvää, että tähän meidän on löydettävä parempi tasapaino jatkossa.

Siun soten vastaanottopalveluissa on laadittu 14 kohdan toimenpidelista, jolla on lähdetty ratkomaan muun muassa tiimimalliin liittyviä kehittämiskohteita, kroonisten sairauksien hoitopolkuja ja koronaviruksen aiheuttaman hoitovelan korjaamista. Toimenpiteitä ovat myös lääkäreiden rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä sisäisen viestinnän parantaminen muutoksista ja niiden perusteluista.

  • Toimenpidelistalla on myös resurssierojen tasaaminen terveysasemilla. Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston asialistalla on torstaina 29.4. laaja virkapaketti ja kaikkiaan 15 uutta lääkärin virkaa terveysasemille.

Henkilöstön edustajien ja Siun soten johdon yhteinen ohjausryhmä seuraa toimenpiteiden etenemistä, moniammatillinen terveysasemien henkilöstöstä nimetty työryhmä puolestaan toimii käytännön toimenpiteiden suunnittelijana. Henkilöstön osallisuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta halutaan varmistaa.

  • Monilla mittareilla tarkasteltuna asiat menevät oikeaan suuntaan. Palvelujen ja toimintatapojen kehittämistä on silti välttämätöntä jatkaa, koska entisillä eväillä emme väestörakenteen muuttuessa pärjää. Päätökset palvelujen tuottamisen tavoista tehdään toimialueilla, siellä missä asiakkaatkin kohdataan.

Perustamisvaiheessa asetetut tavoitteet on pitkälti saavutettu

Pohjois-Karjalan kunnat päättivät Siun sote -kuntayhtymän perustamisesta vuoden 2015 lopulla. Keskeisiä tavoitteita kuntayhtymän perustamiselle olivat tuolloin kokonaiskustannusten hallinta, keskussairaalan säilyttäminen yhtenä laajan päivystyksen sairaaloista sekä palvelujen yhtenäistäminen ja niiden saatavuuden turvaaminen väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä.

Näiss tavoitteissa on pitkälti onnistuttu. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioiduilla kustannuksilla mitattuna Pohjois-Karjala on Suomen kustannustehokkain maakunta ja sairaala Suomen tuottavin keskussairaala.

Pohjois-Karjalan keskussairaalaa on määrätietoisesti kehitetty vastaamaan nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Mittavat investoinnit sairaalan laajaan peruskorjaukseen ovat saaneet luvat ja rakennustyöt ovat käynnissä. Sairaala on menestynyt erinomaisesti kouluttavien työnantajien vertailussa.

Palvelurakenteen uudistaminen on ollut keino, jolla on siirretty resursseja ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin palveluihin.

Siun soten yhtymähallitus tutustui maaliskuun puolivälissä seminaarissa alueen lääkäritilanteeseen ja pohti toimenpiteitä lääkärien ja hoitajien työkuorman keventämiseen. Yhtymähallitus kokoontui keskiviikkona 28.4.2021 iltapäivällä jatkoseminaariin aiheen tiimoilta, ja kävi läpi kuntayhtymässä käynnissä olevia toimenpiteitä sekä kuntayhtymälle asetettujen tavoitteiden toteutumista.  

Kommentoi kirjoitusta.

Nyt tarvittaisiin Raimo Sailasta

Maanantai 26.4.2021 klo 8:26

Maamme hallituksen tuskaillessa kehysriihen kimpussa tuli aamulähetyksiä katsellessa mieleen valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Raimo Sailaksen toiminta. Hän uskalsi jyrähtää mielipiteensä maan taloudesta julki piittaamatta pääministerin poliittisesta vakaumuksesta. Maan etu oli aina ykkösasia. Missä on nyt valtiovarainministeriön tuore ykkösvirkamies? Taustajoukoissa kuurupiilosilla hiljaa?

Katsoin vielä äsken uudelleen toissa-aamuisen ykkösaamun, jossa valtiovarainministeri Matti Vanhasta haastateltiin.. Minulle syntyi käsitys, että hän on täysin tietoinen, missä kehysriihen neuvotteluissa mennään ja että hänellä on hyvä yhteys pääministeriin. Ihmettelen suuresti eilen leviävää keskustelua, jossa yritetään luoda kuvaa Vanhasen ulkopuolisuudesta. Ettei vaan tahallaan luotaisi väärää kuvaa asioista.

Nyt kyllä pääminisreri Marinilta olisi ollut suurta viisautta ottaa valtiovarainministeri mukaan neuvottelupöytään. Konkari Ilkka Kanerva on kehysriihen jatkokahinoissa mukana Kokoomuksesta. Tuskin puolustusministeri jätettäisiin ulos, jos olisi kyse maan turvallisuuteen liittyvistä asioista. Jos jätettäisiin, niin ei olisi kyse todellisesta hallituskriisistä. Aika näyttää.

Aika kultaa helposti muistot. Mutta ennen oli paljon asiansa osaavia virkamiehiä, jotka jyrähtivät tarvittaessa. Samoin on käynyt henkilöiden suhteenkin, joita kunniottavasti voisi kutsua valtiomiehiksi ja naisiksi. He saivat päätöksiä aikaan polittisista ideologioista riippumatta.

Muistan elävästi silloisen Pielisen Karjalan kuntien yhteisen seminaarin Paras-hankkeen lausunnosta lähes viidentoista vuoden takaa.  Oltiin Lieksassa. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Raimo Sailas käytti puheenvuoron Paras-hankkeen taustoista ja päämääristä valtion talouden kannalta. Kuuntelimme vakavina. Sitten meidän kamreerimme Jari Lampinen esitteli Piekisen Karjalan tämän hetken talouslukuja ja lähimmän kymmenen vuoden väestö- ja talousennusteet. Kuuntelimme tarkkaavaisina.

Kahvitauolla vm:n kansliapäällikkö Sailas tuli kyselemään minulta kamreerimme taustoja. Hän totesi lopuksi: ”Olisi iso rikkaus, jos teidän kamreerinne tietotaidot saataisiin jaettua kaikille Suomen kunnille pohjaksi eteenpäin nojaavaan kuntasuunnitteluun”. Tuo lainaus on vihkoista, joitten kansissa lukee ”Suuria poliittisia salaisuuksia".

Kommentoi kirjoitusta.

"Hyvän matkaa kahdeksatta kymppiä jo käyn"

Sunnuntai 25.4.2021 klo 16:27

Vuosikymmen vaihtui ja nyt jo hyvän matkaa kahdeksatta kymppiä käyn. Kiitokset onnitteluista kaikille kavereille, tämän palstan lukijoille ja yhteistyökumppaneille. Niitä tuli somen kautta tänä vuonna todella paljon. Juhlaa vietimme vaimon ja Linda-tyttären perheen kanssa Kuopiossa. Kylläpä pääsin arjesta irti. Sieltä juuri palasimme kotiin. Illan aikana vastailen vielä eri viestintävälineitten kautta tulleisiin pitempiin posteihin.

Aloin kääntää luottamustointen osalta vapaavaihdetta päälle viime maanantain kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Tiistaina kävi paikallislehden toimittaja kotona tekemässä haastattelun, josta tulikin juuri minun näköinen henkilökuva. Siitä on tullut minut tarkemmin tuntevilta kavereilta kivaa palautetta.

Viimeinen vuosi on ollut luottamustointen osalta työn täyteistä aikaa. Yhteisten asioiden käytettyjä tunteja ei voi laskea. Luottamustoimen hoitaminen on myös muutosjohtamista, mikä yleensä julkisella sektorilla on kansan yhteistä ruokaa.

Teams-kokoukset karsivat luontevaa keskustelua kokouksissa. Ei ole ollut yhteisiä kahvi- ja rupatteluhetkiä eri ryhmien välillä.  Kokouksista on tullut liian teknisiä. Meillä taas täällä Nurmeksessa kuntaliitos ei ole vielä kaikilta osin valmis.

Valitettavasti täällä itäisessä Suomessa kuntien huono tulotaso on aivan liian usein läsnä esim. jonkin sektorin palveluja tuotettaessa. Päätöksenteko on usein valintoja eri painotusten kompromisseista, tavallaan nollasummapeliä.

Päivät, viikot ja kuukaudet ovat hetkessä jääneet taakse. Lisäksi olen antanut melkoisen panoksen seutukunnan hammashuoltopalvelujen tarpeen tyydyttämiseksi. Jostain syystä ajanvaraajia näyttää viime aikoina vaan lisääntyneen. Asiakkaathan ovat tuttuja vuosikymmenten varrelta ja tietävät yritykseni toiminnan alasajon lähestyvän vääjäämättä. Omaa terävyyttänikin minun on seurattava. Leikkaustoiminnan seutukunnan tk-yksiköissä lopetin maaliskuussa. Lieksan nuori kollega jatkaa. 

Hyvät ystävä- ja asiantuntijaverkostot ovat luottamustoimia hoidettaessa hyvin tärkeitä. Viikonloppuna erityisesti mieltäni lämmittivät kannustavat puhelintervehdykset kovin yllättäviltäkin tahoilta. Keskusteluissa totesimme poliittisen keskustelukulttuurin muuttuneen niin valtakunta- kuin paikallistasollakin kylmäksi. Somessa on härskiä maalittamista ja päätösten takana olevien tosiasioiden ohittamista. 

Näin vanhetessa meidän pitää muistaa, että elämä on lahja. Sitä pitää kunnioittaa. Rakennetaan tulevaisuutta enemmän positiivisuutta ja hyvyyttä lisäämällä niin keskusteluihin, kirjoitteluihin kuin päätöksen tekokulttuuriin.

Tänä viikonloppuna Keskustan puoluevaltuusto kokoontui. Nyt kuuntelin käytyjä keskusteluja tallenteena. Kuin sattumoisin samaan aikaan on menossa maan hallituksen puolivälin kehysriihi, joka ei ole helppo. On ymmärrettävää, että pj. Saarikko on nostanut esille puolueelle keskeisiä asioita. Nyt käydään kuin uudet hallitusneuvottelut.

Mielestäni valtiovarainministeri Vanhanen avasi eilen aamulla hyvin maamme ulostulon kivikkoja koronan jälkeen. Hulvaton valtion velanotto ei voi jatkua loputtomiin. Uskon sovun vielä löytyvän. 

Minä katson kauemmaksi tulevaisuuteen. Nyt on maan hallituspuolueiden tehtävä askelmerkkejä vuoden 2023 vaalien ylikin.

Minulla on sellainen kutina, että nuo asiat ovat olleet viikonlopun budjettiriihessä vahvasti esillä. Niin ja missä vaiheessa hallitus joutuu toteamaan aikataulun olevan liian tiukka sotelle ja ensi talven mk-vaaleille. Jo kuukausi sitten jossain uskalsin asiasta vähän aprikoida.

Huomenna koittaa arki. Onneksi korona alkaa vähän helpottaa. Meidän on nyt oltava huolellisia korona-exitissä. Viime viikolla ennen vapaata pidimme Siun soten hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien kanssa hyvän valmistelukokouksen. Alkavalla viikolla keskiviikkona ja torstaina puramme sen antia isommalla porukalla.

 

 

                                                                                                                      

Kommentoi kirjoitusta.

Tiimimallista, asiantuntijatiedosta ja Siun soten johtamisjärjestelmästä

Lauantai 10.4.2021 klo 8:22

Alla tämän aamun Netti-Karjalaisessa on Siun soten valtuuston puheenjohtajan kanssa julkaistu kirjoitus ajankohtaisista asioista.

Tiimimallista, asiantuntijatiedosta ja Siun soten johtamisjärjestelmästä


Julkisessa keskustelussa on esitetty paljon virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa Siun soten johtamisjärjestelmästä sekä vähätelty asiantuntijoiden roolia päätöksenteossa.

Asiantuntijatieto on aina Siun soten hallitukselle ja valtuustolle tehtyjen esitysten taustalla. Asiantuntijoita kuullaan aina ennen hallituksen ja valtuuston kokouksia pidettävässä infotilaisuudessa. Koko johtoryhmä on paikalla, kysymyksiä ja keskustelua varten.


Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, on päätösvalta operatiivisista asioista toimialueilla. Ajatuksena on se, että kunkin toimialueen parhaat osaajat saavat ja voivat päättää, miten hoito annetaan tai palvelu tuotetaan. Hallitus, valtuusto ja kuntayhtymän johtoryhmä määrittelevät strategiset tavoitteet ja seuraavat niiden toteutumista.


Esimerkiksi päätös tiimimallin pilotoinnista on tehty vastaanottopalveluissa ja yhteistyössä terveysasemien ylilääkäreiden kanssa. Päätöstä ei saneltu ylimmästä johdosta. Tiimimallin tavoitteena on ollut mm. lisätä asiakaslähtöisyyttä sekä parantaa yhteydensaantia ja hoidon saatavuutta. Tilastojen perusteella tässä on onnistuttu: kun vuonna 2019 hoitoon pääsi 7 vuorokauden sisällä noin 35 % terveysasemien asiakkaista, on vastaava luku tällä hetkellä yli 84 %.


Lääkärien ja hoitajien kuormitus on tiedossa, asian parantamiseksi tehdään töitä ja toimenpiteiden vaikutuksia seurataan. Kuntayhtymän lääkäritilannetta, vastaanottopalvelujen työkuormaa, koronan vaikutuksia ja tiimimallia on käsitelty hallituksen seminaarissa ja lääkärien luottamusmiehiä on kuultu.


Pohjois-Karjalaan tarvitaan kipeästi lisää lääkäreitä ja hoitoalan ammattilaisia. Mielestämme perusteeton julkinen mustamaalaaminen lisää negatiivista keskustelua ja vähentää Siun soten houkuttelevuutta työnantajana.


Siun sote on monessa suhteessa edelläkävijä. Koronan keskelläkin Siun sote on jatkanut toimintatapojen kehittämistä, onnistunut taloudenhallinnassa erinomaisesti ja näin edesauttanut Pohjois-Karjalan kuntien hyviä tilinpäätöksiä viime vuodelta.


Matti Kämäräinen, Siun soten yhtymähallituksen puheenjohtaja
Pentti Keskisalo, Siun soten yhtymävaltuuston puheenjohtaja

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Tapaus Tiiliniemi keskusteluttaa somessa

Maanantai 5.4.2021 klo 19:35

Lähdin aamulla mukaan some-keskusteluun, josta alla on pitkähkö yhteenveto. Käsittelin aihetta jo 6.2. tässä blogissa.  Somekeskustelu on saanut nyt sellaisiat piirteitä, että ne eivät ole eduksi kaupungin imagolle. Tämän tyyliset asia eivät kuulu yleensä lainkaan kaupungin keskushallinnolle. Jos ne sinne jotenkin joutuvat, niin tekniikan on sektorinsa kyllä hoidettava.

Nyt kuntavaalien alla näyttää kuntajohtajamme tekemä 250 neliömetrin suuruinen maanvuokrasopimus nousevan varsinkin SDP:n  tärkeäksi vaaliteemaksi. 

Tunnen ko. tontin ympärille liittyvät yksityiskohdat kohtalaisen hyvin. Joskus 80-luvun alussa kaksi yrittäjäperhettä osti tontin aikomuksenaan rakentaa sinne hulppealle paikalle asunnot. Suunnitelma kariutui toisen perheen miehen tapaturmaiseen menehtymiseen. Alueella ei ollut tosin vielä kaavaa.

Vuosituhannen alussa nyt Lieksassa yrittäjänä toimiva perhe osti puolet tontista ja rakensi siihen ehkä Nurmeksen näyttävimmän talon. Vuotta en muista, mutta talon asukkaat yrittivät muuttaa tonttia omarantaiseksi. Siitä syntyi Nurmeksessa vastustava kansalaisliike vuoden 2008 kuntavaalien alla. Liikkeen puuhamies keräsi mittavan listan kaupunkilaisten nimiä. Hän oli vaaleissa ehdokkaana ja valittiin suurella äänimäärällä valtuustoon. Hyvin alkanut luottamusmiesura aina kaupunginhallitukseen asti jäi yhden vaalikauden mittaiseksi hänen omasta tahdostaan.

Nurmekseen jäänyt arvokiinteistö oli noin kymmenen vuotta myynnissä. Hinta tuli roimasti alas. Minäkin olin talosta kiinnostunut ja seurasin kehitystä. Talo myytiin nykyiselle taiteilijaperheelle.

Edellinen omistaja oli rakentanut laittomasti kaupungin puolelle yhden pihavalon ja rantaan menevät portaat sekä tasoittanut pihan yhdeksi kokonaisuudeksi vähän kaupungin puolellekin. Toimenpiteet oli hyväksytty kiinteistön lopputarkastuksessa. Kirjoitin helmikuun alussa asiasta laajemmin blogissani. Mitään virkistyspolkua kaavassa ei ole ollut virallisessa kaavassa koskaan.

Aikoinaan vielä 80-luvun lopulla ns. Laamilan hiihtolatu kulki noita reittejä. Kesäisin meillä on lääniä ja rantoja liikkua yllin kyllin. Asukkaiden rantautuminen hoituu puistokaistaletta pitkin.

Tunnen tämän keskustelun kohteina olevat ihmiset hyvin. Olisin toivonut, että he voivat sopia näkemyserot. Samaan pöytään yritin osapuolia saada siinä onnistumatta.

Nyt vellovan kaupungille ikävän keskustelun välttämiseksi kaupunginjohtaja on hakenut ratkaisua syntyneisiin näkemyseroihin laittamalla itsensä likoon ja tietäen joutuvansa myrskyn silmään. Historia on vaan tämän tontin kohdalla haasteellinen ja mielipiteitä jakava.

Hyvät lukijat. Tässä jupakassa on ainekset lähes Nurmeksen Sähkön ympärillä monta vuotta käytyyn kärhämöintiin. Se pysäytti muutamaksi vuotta kaupunkimme kehityksen ja tuhosi ihmissuhteita. Itse seurasin tilannetta tuolloin riittävän läheltä kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Olen ennakkoon asiaa valmistellut turvautumalla Kuntaliiton ja Kuntatyönantajan lakiasiantuntijoihin. Meillä on sopimus myös maakunnallisen lakiasiainpalveluita tuottavan toimiston kanssa. Kaikki tahot ihmettelevät ja kysyvät, mikä tässä on se iso asia.

Pitkään Nurmeksessa asuneena olen tottunut nyt esillä olevan asian tyyppisiin tapauksiin. Nyt on kyllä kaupungin haettava ratkaisua. Kohta valtakunnankin media on kimpussamme.

Olin viime kesänä siinä uskossa, että tekniikkamme pienillä maanrakennustöillä laittaa asian kaikkia osapuolia tyydyttävään kuntoon. Tämä oli tuolloin varmaan meidän kaikkien tahtotila.

Reilun viikon päästä tapaan hallituksen ja valtuuston sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Kuntavaaleja ei toista kertaa tuon tontin ympärillä vellovilla näkemyseroilla ratkaista. Onko Tiiliniemen asuinalueen ylle langennut jokin kirous?

Tilanteeseen voidaan hakea ratkaisua kaavalla. Tehdään se yhdessä asukkaiden kanssa. Ratkaistaan ensin vaikein kysymys, rantaa myötäilevä ulkoilureitti. Kaavan toteutumisaikataulun kannalta se voidaan jättää pois. Turvataan rantautuminen jo olevaa virkistysaluetta pitkin jne.

Niin ja mielestäni voimme kaavoittaa kaupunkiin omarantaisia tontteja ja en pidä mahdottomana muuttaa myös nykyisiä rakennettuja tontteja omarantaisiksi. Tämä on henkilökohtainen heitto, sillä näillä kymmenillä on valmis melkein mihin tahansa toimenpiteisiin kaupungin imagon kohentamiseksi. Toimenpiteeseen ryhtyminen vaatii sitten ennakkoon hyvin suurta yksituumaisuutta.

Olemme viime vuosina saaneet paljon hyvää aikaiseksi. Huomenna kaupunginhallituksessa oleva viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ovat poliittisen urani parhaimpia. 

Olkaamme kaikki siitä iloisia. Se on meidän kaikkien mukana olevien yhteistyön tulos. Se on hyvä alku uudelle Nurmekselle kuntaliitoksen jälkeen.

 

2 kommenttia .

Nurmes neljäs SK:n kuntatestissä

Torstai 25.3.2021 klo 9:13

439E-8698-C315CB22F9E3.pngKuntatesti_lopull_Nrs_2021

Aamulla käytin aikaa Suomen Kuvalehden neljän vuoden välein julkaisemaan kuntien kuntotestiin perehtymiseen. Kuntakoneesta voi sitten tarkemmin perehtyä kunnan mittareihin talouden, elinvoiman ja väestön perusteella.

Viime kuukausien somekirjoitteluissa ja jopa luottamushenkilötyöskentelyssä on ilmennyt maalittamista ja etenkin kaupungin johtoon kohdistuvia epäasiallista retoriikkaa. Onko meillä moiseen käytökseen aihetta? Kysyn samaa myös itseltäni. Rakentava keskustelu kuuluu demokratiaan. Nyt korona-ajan Teams-kokoukset ovat mielestäni vaikuttaneet kulttuurin muutokseen. Sama ilmiö on havaittavissa valtakunnan tasollakin

Nurmes sijoittuu SK:n tutkimuksessa maakunnassamme neljännelle tilalle. Se on hyvä saavutus. Myönteinen kehitys on koko meidän julkisen apparaatin, yritysten ja Nurmeksessa toimivien tahojen yhteistyön tulosta. Kukaan ei voi omia 45 pykälän nousua Suomen kuntakentästä itselleen. Poliittisia irtopisteitä työstä ei jaeta yhdellekään puiolueelle. Talouden osiossa harppaus ylös on lähes sata pykälää! Siihen olemme voineet vaikuttaa vahvasti itse.

Kolmen muuttujan yhtälö on vaikea, kun rajallisilla resursseilla on tuotettava mahdollisimman hyvät palvelut. Jos kahdessa tutkimuksen muuttujassa taloudessa ja elinvoimassa onnistutaan, niin se kohentaa väestön rakennetta. Uusien työpaikkojen myötä saamme hyväkuntoisena kuntana helpommin työvoimaa ja näin kaupunkimme mahdollisuudet nousta seuraavassa kuntatestissä paranevat.

 Myönteinen kehitys on eri toimijoitten yhteistyön tulosta. Kiitos kuuluu kaikille. Me itse vahdimme, että tuo työ ja sen mukanaan tuoma kehitys jatkuu seuraavassa vuoden 2025 kuntatestissä.

SK:n artikkelista kannattaa lukea etenkin seutukaupunkien osuus. Siinä korostetaan kaupungin johdon työskentelyn suuri rooli. Väliotsikko on ”Johtaminen on kuninkuuslaji”, näin toteavat tutkimuksen tekijät Timo Aro ja Eero Laesterä.

Vaalien siirtämisen myötä meidän vaalikausi jatkuu. Voimme kevään aikana aloittaa uuden Nurmeksen strategian päivittämisen. Näin tiivistämme yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä kaupungissamme.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Terveydenhuollon eriarvoisuus on poistettava

Sunnuntai 14.3.2021 klo 18:11

Moni pääkaupunkiseudun äiti tai isä ei tiedä, missä heidän lähin julkinen lääkäriasema on. Aikuiset käyttävät yksityisiä työterveyspalveluja. Lasten sairastelua varten heillä on vakuutukset. Jos lapsen korva on kipeä, tarvitaan vain soitto yksityiselle lääkäriasemalle. Aika järjestyy yleensä aina muutaman tunnin sisällä.

Suomella ei ole ylpeilemistä, sillä terveydenhuoltojärjestelmämme on hyvin eriarvoistava. Länsimaista vain Yhdysvalloissa ja Portugalissa järjestelmä suosii samassa määrin rikkaita kuin Suomessa. Tästä kieroutumasta on tutkimustulosta.

Epätasa-arvon syy on terveyskeskusten lääkäri- ja kohta myös hoitajapula, mutta myös kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä. Yksityisiä lääkäripalveluja, joita maaseudulla ei juurikaan ole, käyttävät kaupunkilaiset ja varakkaampi väestö. Vähemmän varakkaille vielä Kelan korvauksen jälkeenkin jäävä omavastuuosuus on kohtuuttoman suuri. Kela-korvaukset ovat jääneet jälkeen.

Sote-uudistuksen yhteydessä on puhuttu pikemminkin Kela-korvausten poistosta. Tuosta Kiuru puhui maakunnassa viime syksynä käydessään. Monelle maakuntamme julkisia terveydenhoitopalveluja käyttävälle myös terveyskeskusten perimät palvelumaksut ovat kohtuuttoman suuria.

Terveydenhuoltopalvelujen eriarvoisuus lisääntyy maamme reuna-alueiden kunnissa, jonne ei saada lääkäreitä. Nuoria vastavalmistuneita lääkäreitä ei terveyskeskustyöskentely kiinnosta. Esimerkiksi Oulusta valmistuvista lääkäreistä vain 20 % havittelee uraa terveyskeskussairaaloissa. Sieltä valmistuvista lääkäreistä aikaisemmin on suurin osuus suuntautunut julkiselle sektorille terveyskeskustyöhön.

Terveyspalvelujen saatavuus varakkuuden mukaan sotii suomalaista oikeudenmukaisuutta vastaan. Se on myös kestämätön kehityssuunta siksi, että paljon hoitoa vaativat sairaudet kasaantuvat nimenomaan alempiin tuloluokkiin. Inhimillisesti ja kansantaloudellisesti on edullisinta antaa oikeaa hoitoa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Hoidon viivästyminen on raskasta ja se tulee myös paljon kalliimmaksi.

Varsinkin syrjäisten maakuntien terveydenhuollon eriarvoisuuden poistamiseksi on ryhdyttävä pikaisiin toimiin. Nuoria ei kiinnosta sitoutua pitkiin työsuhteisiin. Työn teko on vaan tehtävä joustavaksi. Jatkokoulutukseen pääsy ja sieltä paluu takaisin terveyskeskustyöhön on tehtävä helpoksi. Entisaikojen syrjäisyyskorotukset palkkauksessa eivät ole enä poliittisesti mahdollisia. Voisimme ottaa mallia Norjasta. Maan pohjoisosissa verotus on kevyempi.

On myös varmistettava, että seniorilääkäreitä on työpisteissä riittävästi, jolloin nuori lääkäri voi helposti saada konsultaatioapua. Käsittääkseni tämä toteutuu kovaakin arvostelua saaneessa tiimimallissa. Kaikissa työpisteissä on oltava nopeat asiakastietojen kirjaamiseen tarvittavat ohjelmat. Tämän päivän nuorille palkka ei ole ykkösasia, mutta sen on oltava kilpailukykyinen.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten henkilöstö tiiviimmin mukaan kehitystyöhön

Torstai 11.3.2021 klo 23:55

Viime viikkoina ovat Siun soten henkilökunnan edustajat omilla nimillään tuoneet maakuntalehden sivuilla julki huoltaan nopean muutostyön aiheuttamasta työuupumuksesta  eri sektoreilla. Osa henkilöstöä kokee, ettei heitä kuulla uusien palveluprosessien suunnittelussa. Varsinkin perusterveydenhuollon puolella on ollut ennen Siun sotea toimivia hoitolinjoja, joita kokeneet praktikot nyt puolustavat. Heitä ei kuulla.

Ison noin 8 000 henkilön työpaikan hallitus ei juuri operatiivista toimintaa kokouksissaan käsittele. Toimialajohtajat osallistuvat joka kuukausi kahden tunnin infotilaisuuteen ennen hallituksen kokousta. Sain pari henkilökohtaista viestiä maakunnasta, jossa pyydettiin Siuin soten hallitukselta vastauksia lehtikirjoituksiin.

Olen ollut nuoruudessani kymmenen vuotta työpaikkani Akavan (nykyisin Juko ) jäsenten pääluottamusmiehenä. Silloin liitto koulutuksessaan painotti, että liiton jäsenten asiat työnantajaan hoidetaan aina pääluottamusmiehen kautta. Sikäli ihmettelin, etteivät jukolaiset tai tehyläiset ole ottaneet meihin hallituksen jäseniin yhteyttä. Siun soten alkuaikoina olemme paria liittoa tavanneet. Viimeinen tapaaminen taitaa olla vuodelta 2018. Pääluottamusmiehet tapaavat Siun soten johtoa viikottain. 

Nyt kutsuin Siun soten hallituksen koolle ylimääräiseen seminaariin. Päivän aikana kuulimme eri alojen vastuuhenkilöiden tilannekatsaukset. Hallitus kävi vakavaa keskustelua esitysten jälkeen. Pidämme uuden yhteisen tilaisuuden todennäköisesti huhtikuussa. Siinä paneudumme asiakokonaisuuteen syvemmin. 

Tästä päivästä laadimme alla olevan tiedotteen:

Siun soten hallitus tutustui seminaarissaan alueen lääkäritilanteeseen ja pohti toimenpiteitä lääkärien ja hoitajien työkuorman keventämiseen.


Siun soten hallitus ja valtuuston puheenjohtajisto kokoontuivat 11.3.2021 seminaariin käsittelemään vastaanottopalvelujen työkuormitusta. Seminaarissa käytiin huolellisesti läpi lääkärivirkojen täyttöasteet, lääkärien eläköitymiset ja henkilöiden siirtymiset toisiin tehtäviin. Hallitus kuuli myös lääkärien pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen näkemykset nykyisestä vastaanottopalvelujen työtilanteesta. Asiasta käytiin laaja ja monipuolinen keskustelu, jossa paneuduttiin syvällisesti myös korona epidemiatilanteeseen ja epidemiasta johtuviin vastaanottopalvelujen työjärjestelyihin sekä niistä johtuviin lääkäreitä kuormittaviin tekijöihin.


Toimialuejohtaja Sirpa Kaipiaisen johdolla seminaarissa esiteltiin toimenpiteitä, joihin on ryhdytty lääkärien työtilanteen parantamiseksi ja kokonaisuudessaan terveysasemien henkilöstöresurssien turvaamiseksi. Yhteisesti todettiin, että keskustelua ja vuorovaikutusta esimiesten ja lääkäreiden välillä on lisätty. Jatkon painopisteenä on viestinnän kehittäminen muutostarpeiden ja päätösten perusteista. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön riittävään kuulemiseen hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa.


Hallitukselle ja valtuuston puheenjohtajistolle esiteltiin ylilääkäri Raimo Joron toimesta usealla terveysasemalla käytössä oleva Tiimimalli.


Erikoissairaanhoidon tilannekatsauksen piti johtajaylilääkäri Jarmo Kukkonen. Hänen esityksessään tuli esille myös erikoissairaanhoidon lääkärien huoli riittävästä hoitajaresurssista tietyillä keskussairaalan osastoilla. Koko henkilöstöresurssia pitää aina suhteuttaa potilasmäärään ja osastojen täyttöasteeseen. Hallitus kävi keskustelun toimenpiteistä, joiden valmistelua jatketaan riittävän osaavan hoitohenkilöstön varmistamiseksi Pohjois-Karjalan keskussairaalassa pitkälle tulevaisuuteen.


Seminaarin lopuksi digijohtaja Samu Kuosmanen esitteli Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnitteluprojektin tilannekatsauksen. Uuden potilastietojärjestelmän hankinnan välttämättömyydestä ja kustannuksista sekä vaikutuksista potilaiden palveluun keskusteltiin.


Seminaarissa käsiteltyihin asioihin palataan uudelleen, kun asioiden valmistelu etenee.


Lisätietoja


Hallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen 0500263470

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen 0505669301

Kommentoi kirjoitusta.

Tänään radion YLE:n aamussa

Torstai 4.3.2021 klo 8:59

Eilen toimittaja Marja Ala-Kokko pyysi minut mukaan veron maksajien ja kuntien edustajana  radion aamu-lähetykseen. Keskustelun aiheena olivat sairaanhoitopiirien tietojärjestelmähankinnat. Siun sotehan on mukana yhteishankkeessa Keski-Suomen shp:n, Vaasan shp:n ja Essoten kanssa. Parhaillaan on menossa laaja suunnitteluprojeksti.

Valitettavaa on, että mukana olleet kotimaiset toimijat vetäytyivät tarjouskierrosten aikana kokonaan pois. Kyse on niin isosta hankkeesta, etteivät heidän resurssit riittäneet ohjelmiston toimittamiseen. Lisäksi yrityksiltä edellytetään riittävää kokoa liikevaihdon suhteen. Nyt on sitten jälkipelin aika. 

Lähetyksen alussa minua tituleerattiin sekä toimitusjohtajaksi että Siun soten hallituksen puheenjohtajaksi. Tuon seikan jouduin heti aluksi korjaamaan. Toimittaja oli googlettamalla hakenut minusta tietoja. Finderistä oli löytynyt yritykseni taustatiedoista minulle ihan tj:n titteli!

Eilen sain jonkin verran vihiä aamun aiheista, joista tein alla olevat askelmerkit tutusta aiheesta. Mukana haastattelussa olivat lisäkseni professori Jarmo Reponen Oulun lääketieteellisestä tiedekunnasta, toimitusjohtaja Tommi Salaspuro Mediconsultista ja nuoria lääkäreitä edustava Jesper Perälä.

Ylen Aamu 4.3.2021 (askelmerkit)

1. Käyttäjäystävällisyys:

    Järjestelmän toimivuus on käyttäjän kannalta kaiken a ja o.      Asiakastietojen taltioiminen ei saa viedä liikaa aikaa varsinaiselta työltä.

Meidän hankkeessa on nyt menossa suunnitteluprojekti. Järjestelmän soveltuvuutta, mukavuutta ja käytettävyyttä on arvioitu 350 ammattilaisen toimesta. Joukko koostuu eri ammattien edustajista. Järjestelmän pitää kestää myös koronan kaltaiset yllätykset. Nyt se kaatui rokotusten ajanvarauksen auettua.

Hyvät ja nopeat tietojärjestelmät ovat meille rekrytointivaltti. Siun sotessa ovat pth, esh ja osin sosiaalipuoli jo samassa tietojärjestelmässä. Uudessa järjestelmässä näitten synnergia eikun paranee.

2. Toimintavarmuus kriisien aikana?

    Tietojärjestelmien on toimittava myös kriisien aikana. Sitä koronakin on. Meneillään olevan suunnitteluprojektin aikana neuvotellaan kaikki toimintavarmuuteen liittyvät kysymykset.

Siun soten hallituksen päätös 27.3.2020: "Varsinainen toimitussopimus allekirjoitetaan vasta suunnitteluprojektin jälkeen. Näin sekä tilaajalla että ohjelmiston toimittajalla on siinä vaiheessa vielä oikeus olla allekirjoittamatta sopimusta ilman sanktiota." 

3. Kilpailutus, lainsäädäntö?

    Meitä ohjaavat vahvasti kansallinen ja EU:n kilpailulainsäädäntö. APTJ-hankkeessamme kumppaneitten kanssa päädyttiin Cerner Irelandiin (Pohjois-Irlanti). Kävimme tarjousvaiheessa yhdeksän neuvottelukierrosta, joiden jälkeen kahdeksasta tarjoajasta neuvottelupyyntö toimitettiin kahdelle mukana olevalle yhtiölle. Valitettavasti kotimaiset toimijat vetäytyivät pois. 

4. Rahan merkitys?

    Siun sotessa nykyinen APTJ on tullut tiensä päähän. Olemme arvioineet kustannusten nousun maltilliseksi. Järjestelmän kokonaishinta on yksi tärkeä tekijä, kun suunnitteluprojektin jälkeen päätetään toimitusprojektin allekirjoittamisesta. 

Olen kokenut urani aikana terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttäjänä kolme niiden sisäänajoa. Kyllä kunnat ovat maksaneet suuren ohjelmistojen kehittämisrahan. Siirtymisvaiheet ovat sitoneet eri kehitystehtäviin paljon henkilöstöä ja se on ollut kaikki pois normityöstä. Lisäksi kiire ja muu henkinen kuormitus on ollut kovaa. Nyt uusi ohjelma tuodaan meille valmiimpana. Jotain on menneestä opittava ja astuttava rohkeasti digiaikaan. 

Kommentoi kirjoitusta.

Maanantaina 1.3. noin 200 siunsotelaista korona-ajanvarauksessa

Sunnuntai 28.2.2021 klo 23:01

Siun soten ajanvarausjärjestelmä ei ole kestänyt suuria puhelinsoittomääriä koronarokotusten ajanvarauksiin. Lisäksi nettiajanvarausjärjestelmä kaatui kovaan ruuhkaan. Kaikesta menneestä oppineena viimeisessä paikallislehdessä oli laaja ilmoitus huomenna alkavista ajanvarauksista.

Aamulla voivat varata ajan sairauden perusteella ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvat 65-69 vuotiaat henkilöt, joilla on koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Näitä tauteja ovat elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuais- tai keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes ja Downin oireyhtymä. Vielä yli 80-vuotiaille rokottamattomille henkilöille soitetaan ajanvarauksen sujuvoittamiseksi.

Listaan yksittäisiä havaintoja reilun kahden viikon takaa, kun ajanvaraus alkoi yli 80-vuotiaiden koronarokotuksiin. Ensinnäkin Siun soten saama rokotteiden pieni määrä yllätti ja vaikeutti ajanvarausta sekä rokotusten suunnittelua THL:n mukaan rokotusvuorossa oleviin ryhmiin.

Ajanvarausjärjestelmä oli lujilla. Kerralla voitiin avata vain 1000 rokotusaikaa, joita tavoitteli n. 20 000 asiakasta. Tämän seurauksena ajanvarausjärjestelmä ylikuormittui. Joukossa on uskomattomia varausyrityksiä (yli 1000 soittoa/vrk) samasta numerosta. Yhteensä kirjattiin yli 40 000 puhelua ja 700 000 verkkoajanvarausyritystä.

Pari viikkoa sitten Mediatrin ajanvarausjärjestelmä kaatui heti. Se on erittäin vanhanaikainen ja vikaherkkä. Järjestelmä kestää koeajon perusteella noin 200 ajanvarausyritystä kaatumatta. Nykyinen ajanvarausjärjestelmä on osoittautunut täysin toimimattomaksi koronan aiheuttaman ajanvarauskäyttäytymisen olosuhteissa. Uuden järjestelmän hankinta on pikaisessa selvityksessä.

Huomenaamulla klo 8:00 jälkeen ajanvaraus rokotuksiin aukeaa kirjoituksen alussa mainitulle ryhmälle. Numeroon 013 330 2131 on vastaamassa 170 henkilöä. Kaikki ovat siis saman numeron takana. Nytkään lähes kaikki soittajat eivät pääse läpi, koska arvion mukaan ensimmäisen tunnin aikana tulee noin 20 000 puhelua.

Suuri osa yli 80-vuotiaita on vielä rokottamatta. Heille soitetaan aika rokotukseen. Tuota tehtävää varten Siun soten muusta hoitohenkilöstöstä on irrotettu 30 henkilöä. Ajanvaraukseen on varattu yhteensä 200 henkilöä. Enempään ei olemassa olevilla resursseilla ole mahdollisuutta. Henkilöstö on lujilla. Sijaisia on vaikea saada. Minulle tulee kentältä monenlaista ohjetta. Uskon kuitenkin, että Siun sotessa on käytettävissä maakunnan tämän hetken paras asiantuntemus.

Ohituskaistaa rokotuksiin ei ole. Kaikkien rokotusajan varanneiden henkilöllisyys ja samalla ikä sekä sairauskertomukset tarkastetaan. Pari viikkoa sitten ilmeni, että myös nuoremmat olivat varanneet netin kautta aikoja. Ne peruttiin ja etsittiin puhelimella rokotukseen oikeutettuja. On tässä yksi myönteinenkin asia. Suuri ajanvaraajien määrä kertoo maakunnan ikäihmisten oleva hyvin rokotusmyönteisiä. Pakko on ajatella positiivisesti.

Kommentoi kirjoitusta.

Gallup ennustaa kolmen kärjen tasoittuvan kuntavaaleissa?

Maanantai 15.2.2021 klo 6:17

Nykyään luen lähes kaikki lehdet tabletilta. Tämän aamun maakuntalehti uutisoi kevään Savo-Karjalan vaalipiirin kuntavaaligallupista. No ensin katsoin otoksen ja virhemarginaalin.

Maakunnan väestöstä oli tavoitettu haastatteluun reilut 600 henkilöä (pohjois-karjalaista). Virhemarginaali on kaikkien vastaajien osalta niinkin suuri kuin 3,9 prosenttiyksikköä. Tutkimus on suuntaa-antava. Varmaan kaikki puolueet tulkitsevat sitä omalla tavallaan. Tutkimuksessa hävinneet puolueet terävöittävät ehdokashankintaansa. Kuntavaaleissa laaja ja kattava ehdokkaiden määrä lyö kyllä huonojakin galluplukuja korville.

Gallupin tiedot noudattavat valtakunnan galluplukujen trendiä. Maakunnassamme SDP tosin menettää kannatustaan edellisistä vaaleista, mutta ohittaa Keskustan Pohjois-karjalan suurimpana puolueena. Lehti otsikoi uutisensa. ”Pohjois-Karjala punaistumassa”. Tuo on kyllä harhaa. Demarit nousevat gallupin mukaan suurimmaksi puolueeksi, mutta Perussuomalaisten ennustettu yli seitsemän prosentin nousu ei muuta maakuntaa vasemmistoenemmistöiseksi. päinvastoin. Keskusta on tutkimuksen mukaan vaalien jälkeen toiseksi suurin puolue ja ero demareihin on virhemarginaalin rajoissa. Lisäksi Keskusta on perinteisesti tullut vaaleihin vahvoilla ehdokaslistoilla. Niin käy nytkin.

Nurmeksessa Keskusta on aina ollut suurin puolue. Viime vuonna toteutunut kuntaliitos vielä vähän vahvisti asemaa. Se on tuonut mukanaan varsinkin sosiaalisen median kautta jo mauttomuuksiin menevää Keskustan mollaamista ja puhetta ylivallan käyttöstä. Ylivallasta ei voida puhua. Kyllä Keskusta on antanut pienpuolueille paikkoja niin kunta- kuin maakuntatasollakin. Keskusta ja SDP pystyisivät jakamaan keskenään kaikki maakunnalliset edustukset. Sieltä Nurmeksen Keskusta on jyvittänyt edustusta pienpuolueille. Paikallistasolla taas varsinkin lautakunnissa ja jaostoissa on huomioitu ns. pienpuolueet. Räksyttäjien pitäisi katsoa tosiasiat ennen enterin painallusta. 

Nurmeksen kaupunginhallituksesen puheenjohtajistossa on mukana kaikki siellä edustettuina olevat puolueet. Maakuntatasolla on pyritty toimimaan samoiin. Puheenjohtajistoissa on vastuuta jaettu. Nurmeksessa minulla on kokemusta edelliseltä kaudelta, kun SDP:llä ei ollut kaupunginhallituksen varapuheenjohtajuutta. En tasan tarkkaan tiedä, miksi näin kävi. Silloin yksi vpj oli PS:lla ja toinen Keskustalla.

Edellisellä vaalikaudella toimimme PS:n edustajan (kh:n vpj.) kanssa maakunnallisten ky:ien hallituksissa ja näin usein matkustimme samalla kyydillä Joensuuhun ainakin kerran kuussa ja näin siinä matkalla keskusteltiin Nurmeksenkin asioista. SDP:hen hoidin sitten asiat erikseen henkilötasolla tarpeen mukaan. Käytäntö johti siihen, etten tainnut pitää ainuttakaan hallituksen pj-kokousta tuolla vaalikaudella. Hommat kyllä tulivat hoidettua muistaakseni hyvinkin sopuisasti.

Gallupin mukaan kolmen suurimman puolueen kokoerot näyttävät tasaantuvan. Näin tapahtuu myös Nurmeksessa. Henry Määtän siirtyminen Perussuomalaisiin nostaa paikallisesti puolueen suhteellista osuutta kaupunkimme poliittisessa kirjossa. Henkka on hyvin yhteistyökykyinen henkilö ja hän näin pohjustaa jo nyt uudessa puolueessa seuraavien eduskuntavaalien menestystä.

Varsinkin Nurmeksessa SDP:llä ja Keskustalla jo keskenään on hyvin vahva enemmistö. Niin kauan kuin muistan, ne ovat pyrkineet vuorottelemaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajuuksien kanssa. Yhteistyö on toiminut hyvin. Se on aiheuttanut joskus kitkaa pienpuolueissa. Viime vuosituhannen lopulla lähinnä vasemmistolaisista ja sitoutumattomista koostunut Lista A piti huolta äänekkäästä populistisesta politiikasta. Se jakso Nurmeksen historiassa olisikin ihan kirjan väärtti.

Niin maakunnassa kuin kotikaupungissanikin kärkipuolueiden voiman tasaantuminen voi olla vaalien ja demokratian täyttymys. Luottamuselimiin saadaan laajempi kattaus. Näin kuntien strategioista ja talousarvioista neuvotellaan, valmistellaan ja päätetään laajemmilla harteilla.

Jos työskentelyssä mennään kiville, niin vaalit ovat taas neljän vuoden päästä. Kansa saa  arvioida edellisen valtuuston aikaansaannokset. Hyvää johtajuuttakin päättäjiltä vaaditaan ja kuuntelemisen herkkää korvaa sekä poliittista hoksnokkaa. Jos ja kun sote-lainsäädäntö toteutuu, niin sinne luottamuselimet valitaan vuoden 2022 vaaleilla. Tämä on ministeri Kiurun toive. Näillä ajatuksin kohti uutta viikkoa.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Silmä tarkkana SDP:n vieraana

Lauantai 13.2.2021 klo 18:30

SDP_n_vieraana_130221

Iltapäivällä vierailimme kaupunginjohtajan kanssa Nurmeksen SDP:n vaalistartissa edunvalvontareissulla. Siellä olivat vieraina kansanedustajat Seppo Eskelinen ja Niina Malm. Jälkimmäinen on SDP:n varapuheenjohtaja.

Vieraileville edustajille luovutimme kaupungin edunvalvontakirjeen. Siinä toimme esille kaupungin viime vuosien myönteistä kehitystä koronasta huolimatta. Nurmeksen muuttovoitto viime vuonna oli 75. Tuolla luvulla olimme maakunnan kakkonen heti Joensuun jälkeen (+122). Väestöön suhteutettuna muuttovoittomme oli 0,8 %. Tuo on parhaita lukuja koko Suomessa. Myös kaupungin talous on hyvässä kunnossa. Nurmeksen viime vuoden tilinpäätös on noin 600 000 € ylijäämäinen eli miljoona euroa talousarviota parempi. Valtion kunnille ohjaamat koronatuet ovat luvuissa vipuna.

Totesimme Eskeliselle ja Malmille elinkeinomme veturien toiminnan jatkuvan vahvana. Näitä ovat mm. matkailun isot investoinnit, leipomoiden jatkuva kasvu, puunkorjuuyritystemme menestyminen, maidon tuotannon noussut 23,2 miljoonaan litraan. Olemme maakunnan maitokunta. Liperi on toisena 16,3 miljoonalla litralla. Kerroimme vieraille lyhyesti, mitä Vihreän Energian Teollisuusalueemme Känkkäälässä tarkoittaa.

Edunvalvonnassa nostimme biokaasuhankkeiden korotetun tuen merkityksen, TEM:in energiatukihakemukset, Nurmeksen osuuden huomioiminen Pohjois-Karjalan koronaelvytyspaketista, hyvinvointialueiden perustamisen Siun soten mallin mukaisena ja tarvepohjaisella rahoituksella sekä Joensuu – Nurmes – Kontiomäki rautatien sähköistys logistiikan tehostamiseksi.

Muistutimme edustajia, että meillä on toteutettu Liikenneviraston, P-K:n maakuntaliiton ja Nurmeksen kaupungin yhteisenä hankkeena uusi rautatieterminaali. Sen läpi voi virrata 700 000 kuutiota raakapuuta. Tällä viikolla Metsä Group ilmoitti Kemiin rakennettavasta 1,6 miljardia maksavasta sellutehtaasta. Samalla yhtiön metsäjohtaja Juha Mäntylä ilmoitti uuden tehtaan hankkivan raaka-aineen laajemmalta alueelta. Seutumme on jo Metsä Groupin puun hankinta-aluetta. Toimme Eskeliselle ja Malmille vahvasti esille jo aikaisemmin mainitun radan sähköistystarpeen hyvin perusteltuna.

Katselin kuulijajoukkoa.  Siellähän istui SDP:n kunnallisjärjestön kuulijoiden joukossa kaavajaoksemme puheenjohtaja. Hän oli aikoinaan kova keskustalainen ainakin toisessa sukupolvessa. Viime kaudella hän teki ansiokasta työtä PS:sta valittuna. Sieltä hän erosi ja perusti yksin Nurmeksen Sinisten valtuustoryhmän. Oletan, että tarmokkaasti kaupungin asioita ajavan miehen poliittinen koti on kevään vaaleissa SDP.

Kirjoitin joku päivä sitten kaavajaoston toiminnasta. Nyt ymmärrän sen päätöksen. Siellähän eivät poliittiset voimasuhteet vastaa alkuunkaan valtuuston tai kaupungin hallituksen paikkajakoa. Lupajaoston neljästä jäsenestä kolme on SDP:stä ja yksi Keskustasta. Vaalikautta ei ole paljon enää jäljellä, mutta nostan kyllä omassa ryhmässäni asian keskusteluun. Todettakoon vielä, että Keskusta antoi paikan PS:lle. Sieltä se kiersi Sinisten kautta SDP:lle. Tällaista ei nyt ihan joka vaalikaudella satu. Palaan vielä asiaan myöhemmin.

Sen nyt itselleni vahvistin, että lähden vielä tavoittelemaan valtuustopaikkaa kevään vaaleissa. Allekirjoitin ehdokaskaavakkeen tosin jo vuosi sitten. Lupasin vahvistaa asian, kunhan lähemmäksi kevättä 2021 eletään. Kävin vaimoni kanssa kehityskeskustelut. Hän jatkaa vielä kokopäivätyössä. Näin minulle jää päivät aikaa ja olen valmis tavoittelemaan minulle arvokkainta luottamustointa, valtuutetun pestiä. Siinä mandaatti saadaan suoraan kansalta. Kaikki se on nöyränä otettava vastaan. Paikallistasolla on vielä paljon tekemätöntä työtä. Käydään vaalit kuitenkin ensin. Yhtään ääntä ei ole vielä annettu. Näillä mietteillä lähden minulle kymmenensiin kuntavaaleihin.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Sote-rahoitus valtiolle 2023

Sunnuntai 7.2.2021 klo 17:00

Siun soten rahoituksesta on tarkoin sovittu maakunnan kuntien kanssa perussopimuksessa. Omistajaohjauskokous määrittää syksyllä seuraavan vuoden budjettikehyksen. Viime syksynä P-K:n kunnat linjasivat Siun soten kasvuksi tälle vuodelle 2,8% ja vuodelle 2022 1,9 %. Siun soten hallitus esitti vuodelle 2022 3,8 %. Sitä kuntien enemmistö piti liian suurena ja näin ne puolittivat esityksemme. Tämän vuoden puolella on erikseen sovittu koronarahojen jaosta kuntien ja Siun soten välillä. 

Joensuu ja sen ympäristökunnat periaatteessa pystyvät päättämään kehyksen suuruuden. Monet maakuntamme reuna-alueiden kunnat olivat valmiita kolmosella alkavaan prosenttiin vuodelle 2022. Minusta kuntien kannattaisi nyt antaa Siun soten käyttöön esittämämme budjetin kasvutarve, koska juuri 2021 ja 2022 vuodet vaikuttavat vuoden 2023 rahoitukseen. Matalampi lähtötaso kinttuaa jatkossa joka vuosi. 

Alla sote-rahoituksen periaatteita vuoden 2023 alusta:

Sote-maakuntien valtion rahoituksen koko maan taso vuonna 2023 perustuu kunnista siirtyvien sote-palveluiden ja pelastustoimen kustannuksiin.

• Kustannuksia määritettäessä käytetään kunnittaisia vuoden 2021 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen keskiarvoja. Koko maan tasolla kustannukset skaalataan vuoden 2022 tasoon.

• Vuoden 2024 rahoituksen taso tarkistetaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella.

• Kustannusten siirto perustuu näin toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin.

Koko maan rahoituksen tasossa otetaan vuosittain etukäteen huomioon seuraavat tekijät:

1) Sote-palvelutarpeen arvioidusta kasvusta huomioidaan 80 % (kahtena ensimmäisenä vuotena 100 %; ei koske pelastustoimen rahoitusta)

2) Kustannustason arvioitu muutos perustuu maakunnan kustannusindeksiin (Maakuntaindeksissä ansiotasoindeksin paino on 60 %, kuluttajahintaindeksin 30 % ja maakuntatyönantajan sosiaaliturvamaksun muutoksen 10 %)

3) Sote-maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien laajuuden tai laadun muutos

• Tämän lisäksi sote-maakuntien rahoituksen taso tarkistetaan jälkikäteen, mikä takaa sen, että laskennalliset kustannukset eivät erkane todellisista kustannuksista.

Kommentoi kirjoitusta.

Rajariita ratkottavana

Lauantai 6.2.2021 klo 18:50

Kylläpä toissa aamuna oli kahvi mennä väärään kurkkuun, kun luin paikallislehdestä uutista lupajaoston päätöksestä. Siinä talon omistaja naapurustosta velvoitetaan siirtämään raja-aitaa noin metrin verran vuokratun alueen rajasta tontille päin. 

Olin vuosituhannen alussa yhden kauden kaupunginhallituksen kaavajaostossa. Maankäyttöön silloin joutui pakostakin perehtymään. Mielestäni suurin virhe on tapahtunut kaupungin tekniikassa. Nyt kohteena olevan kiinteistön silloinen omistaja oli rakentaessaan laajentanut tonttiaan rantaan päin tasamaalla jyrkänteeseen asti. Kiinteistön lopputarkastuksessa tämä oli hyväksytty. Samalla siinä oli hyväksytty kaupungin puolelle laitettu pylväsvalo. Piha on näin kaunis kokonaisuus ja siitä aukeaa hulppeat maisemat Lautiaiselle.

Asia olisi tuolloin voitu ratkaista myymällä entiselle kiinteistön omistajalle nyt vuokralla oleva lisämaa. Kaavassa on vuosikausia virkistysalueelle merkitty ohjeellinen rakentamaton rannan suuntainen kävelyreitti. Se olisi siirretty rannemmaksi pengertämällä rantaa.

Kiistan alainen talo oli varmaan vuosikymmenen myynnissä asumattomana. Ison tontin järven puoleista laitaa käytettiin kulkemiseen. Toissa keväänä talon uusi omistaja oli kiinteistön välittäjän kanssa käynyt kaupungin teknisessä toimessa. Siellä oli vakuutettu, ettei tasanteella voi kulkea turvallisesti joutumatta talon tontille.

Kesällä kaupungin tekniikalta sain kuulla. että alueen asukkaiden kulku rantaan turvataan ja nyt riidan alla olevan tontin ja järven väliin pengerretään kulkureitti. Hanke kariutui, koska ei ollut talousarviossa määrärahaa. No raha olisi kyllä löytynyt, jos sen puute olisi tuotu aidosti julki. Näin se asia vaan on. Edellä mainitun ratkaisun maan käytön suhteen tietämäni mukaan eri osapuolet olivat hyväksyneet.

Luin äsken vielä tarkemmin lehtijutun. Siellä on mielestäni selviä puutteellisuuksia valmistelussa. Kiistan alainen talo ei rajoitu asemakaavan mukaiseen puistoon, vaan se on virkistysaluetta. Kaavaan on katkoviivoilla merkitty ohjeellinen reitti/kuntopolku. Sitä ei ole vuosikymmeniin rakennettu ja kasvaa nykyään ryteikköä.

Maanmittari on käynyt merkkaamassa viime syksynä aidan paikan rajoille. Talon omistaja on sitten rakennuttanut sen. Lupajaosto on nyt muuttanut aikaisempaa päätöstä. Aitaa on siirrettävä metri sisälle päin. Metalliverkosta rakennettu aita voidaan tuolta kaistalta huoltaa omalta maalta. Näin lupajaosto haluaa suojella kaupungin virkistysalueen nurmikkoa. 

Joskus syksyllä päätin, etten tätä asiaa millään lailla kommentoi. Nyt on tullut kuitenkin useita tiedusteluja aidan siirron tiimoilta. Toiveeni on vielä, että naapurukset istuisivat vielä samaan neuvottelupöytään ja hakisivat ratkaisua.

Itse tunnen kiistan osapuolet hyvin ja näin puolueettomasti olen asioita lähestynyt. Päättäjien kannalta on kyse myös kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta.  Rajariidat ovat monesti raadollisia. Niihin tarvitaan vähintään kaksi osapuolta. Tämä on oivallinen asia vääntää kättä vaalikentillä. Virkamiehet altistuvat helposti painostuksen ja panettelun kohteeksi. Siitähän meillä on jo kokemusta sosiaalisesta mediasta. 

Kommentoi kirjoitusta.

Nurmeksen lapset ja nuoret takaisin harrastusten pariin

Lauantai 23.1.2021 klo 9:45

Nuorin tyttäreni muutti viime kesänä perheineen työn perässä Kuopioon. Näin kaksi ukitettavaa tulivat lähemmäksi. He ovat kotiutuneet uuteen kaupunkiin hyvin ja lapset ovat löytäneet harrastuksia. Vanhempi käy uintiharjoituksissa ja nuorempi  on sirkuskoulussa. Koronan  AVI-rajoitteet toivat riipaisevasti mieleen viime marraskuisen vierailun Kuopiossa. Käytin lapsia harrastuksissa.

Jätin kuusivuotiaan tytön ohjeitten mukaan sirkuskoulun ulkopihalle, josta noin viisitoista tenavaa pyydettiin jonossa sisään. Kun menin hakemaan lasta, niin sieltä tuli itkuinen tyttö. Aluksi hän kieltäytyi kertomasta syytä pahaan mieleen. Lopulta selvisi syy. Koronan takia sirkuskoulu lopetetaan toistaiseksi. Tauolla se on vieläkin. Samoin ovat uimaharjoitukset loppuneet. Nyt on lapsille kehitelty muuta liikunnallista toimintaa. Musiikkia voivat harrastaa kyllä kotonaan.

Tiedotusvälineissä on uutisoitu koronarajoitteiden vaikutuksesta lasten ja nuorten harrasteiden loppumisen vaikutukseen heidän kehitykseensä. On pelkoa, että moni lapsi voi menettää harrastuksensa kokonaan. Taustalla on usein vielä nuorten perheitten talouden kiristyminen lomautusten tai jopa irtisanomisten aiheuttamat huolet.  – Kaikki koronan takia.

Viikolla perkkasin asiaa tarkemmin. Riipaisevin oli vähävaraisten lapsiperheiden eteen työskentelevän Hope ry:n toiminnanjohtajan Eveliina Hostilan kirjoitus. Siellä on todellinen huoli, että moni lapsi pelkää joutuvansa luopumaan harrastuksestaan. Perheiden ongelmat ovat lisääntyneet ja järjestöltä pyydetty avun määrä on koronan aikana lisääntynyt. Samansuuntaisia lausuntoja on antanut myös SOS-Lapsikylän projektisuunnittelija Päivi Häikiö. Avun tarve on oleellisesti lisääntynyt ja näkyy selvästi, että talous perheissä on heikentynyt. Alkuviikosta juuri valittu olympiakomitean pj. Jan Vapaavuori toi vahvasti esille samat asiat liikuntaharrasteiden loppumisesta lasten ja nuorten kehitykseen. 

AVI jatkoi 20.1. päätöksellään yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien osallistujamäärän rajoittamista 22.2. asti. Rajoitteet ovat koskeneet lähes kaikkia harrasteita. Mm. kunnalliset liikuntapaikat ovat olleet kiinni. Viikolla selvitin Siun soten toimialajohtajan kanssa, voimmeko edes vähän paikallisesti tarkastella kokonaisuutta avaamalla esim. lapsille ja nuorille harrasteita. Lieksahan teki omat ratkaisut jo aikaisemmin. AVI:n kieltoja on noudatettava. Suosituksista pystytään paikallisesti päättämään.

Olin yhteydessä vielä kuntiin, joissa on avattu lasten ja nuorten liikuntatilat. Näin on mm. Hangossa. Se on Nurmeksen kokoinen kaupunki koronan leviämisalueella. Jos paikallisesti lähdetään antamaan vapautuksia rajoitteista, on liikuntaryhmillä oltava vastuuhenkilöt. Saleissa on oltava riittävästi pukutiloja. Turvaohjeita on kaikin tavoin noudatettava. No meillä PielisAreenan salin voi jakaa napin painalluksella kolmeen osaan ja käytettävissä on viisi pukeutumistilaa. 

Eilen paikallinen pandemiatyöryhmä totesi, että koronan tartuntatilanne on pysynyt ennallaan (+6) ja uudet tautitapaukset ovat Joensuussa ja sen ympäristössä. AVI:n määräykset pysyvät samana koko maakunnassa ja ne ovat sanktioitu. Kuntien linjaukset ovat suosituksia ja tilojen käytön osalta määräyksiä. Itse ihmettelin linjauksesta julkisen ja yksityisen toimijan välillä. Meillä kunnan liikuntapaikat ovat olleet kiinni, mutta kokonainen koululuokka on kuitenkin käynyt kuntosalilla.

Lasten ja nuorten liikuntaharrasteita koskien kaupunginjohtaja paikallisen pandemiatyöryhmän puheenjohtajana teki kaupungin johtoryhmää kuultuaan virkamiespäätöksen, joka on alla kokonaisuudessaan. Meillä toimitaan Oulun mallin mukaan. Ensi viikon aikana kaupungin vastuuhenkilöt selvittävät kaikki varotoimenpiteet, jotta lasten ja nuorten harrastaminen voi jatkua valvotusti. Jatkossa mielestäni esim. sulkapalloilijat voisi laskea PielisAreeenalle. Heitä ei siellä kovin montaa kerrallaan ole. Porukat osaavat toimia vastuullisesti. Pidetään korona loitolla!

Kaupunginjohtajan päätös 22.1.2021

 

Nurmeksen kaupunki lieventää koronaohjeistusta 1.2.2021 alkaen. Kaupunki avaa kaikki liikuntapaikat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten käyttöön.

Viikon valmistautumisajalla kaikki ryhmät kertaavat AVI:n ohjeet ja oman lajiliiton, seuran tai ryhmänvetäjän antamat suositukset. Ryhmän vetäjä vastaa siitä, että 20 hengen kokoontumisrajoitusta noudatetaan. Hän vastaa mahdollisista sanktioista. Jos ryhmältä puuttuu vetäjä, niin ryhmä valitsee keskuudestaan sellaisen. Ryhmän vetäjä tulkitaan epäselvässä tilanteessa ryhmän koollekutsujaksi.

Tilojen haltija (esim. Nurmeksen kaupunki tai yksityisyrittäjä) vastaa yhtäaikaisten ja peräkkäisten ryhmien kontrollista esimerkiksi pukuhuoneiden käytössä.

Kansalaisopiston toimintaa ei käynnistetä eikä kokoustilojen käytön rajoituksiin tule lievennyksiä.

Nurmeksen kaupunki seuraa tilannetta ja tekee tarvittavia päätöksiä, mikäli uusia koronatartuntoja ilmaantuu Nurmeksessa tulevaisuudessa.

 

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »